หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมหัวหน้าสาขาวิชา หารือเเนวทางการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง Tik Tok
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมหัวหน้าสาขาวิชา หารือเเนวทางการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง&nb ...
2022-12-01 08:55:36
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการการอบรมหัวข้อ "แนวทางการนำผลงานวิจัยด้านมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์สู่การจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร ครั้งที่ 1"
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการการอบรมหัวข้อ "แนวทางการนำผลงานวิจัยด้านมนุษยศาตร์และสังคมศา ...
2022-12-02 09:44:37
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 พระนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อถวายความรู้แด่พระภิกษุสามเณร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 พระนักศึ ...
2022-12-01 08:53:10
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/25 ...
2022-11-25 16:01:31
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำเร็จการอบรมโครงการ Train the Trainers: Teaching English to Students with Hearing Impairment
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำเร็จการอบรมโครงการ Train the Trainers: Teaching English to ...
2022-11-25 13:52:56
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดนครนายก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนปิยชาติพั ...
2022-11-24 15:34:55
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สอบแข่งขัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์ฯ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สอบแข่งขัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์ฯ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอ ...
2022-11-23 12:14:51
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 15/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 15/2565วันที่ 22 พฤศจิกาย ...
2022-11-23 09:08:01
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 11/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 11/2565วันที่ 21 พฤศจิกายน ...
2022-11-22 11:45:14
ข่าวย้อนหลัง