หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งผลงานคลิปวีดีโอส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม "ขนมฝักบัว"
กนกกาญจน์ ทนุกนักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2021-10-25 12:35:20
พี่ปุ๊กกี้ ณัฐธิดา คูณขุนทด
พี่ปุ๊กกี้ ณัฐธิดา คูณขุนทด แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาล ...
2021-10-25 12:33:55
"แกงหมูชะมวง" อาหารพื้นบ้านของดีของเมืองจันทรบุรี
"แกงหมูชะมวง" อาหารพื้นบ้านของดีของเมืองจันทรบุรี บอกเล่าเรื่องราวในคลิปวีดีโอโดยชาลิ ...
2021-10-25 16:35:58
การเล่าเรื่องราวของ "ไข่ครอบ" ผ่านคลิปวีดีโอของ ทัศวรรณ เหล็กสี
การเล่าเรื่องราวของ "ไข่ครอบ" ผ่านคลิปวีดีโอของทัศวรรณ เหล็กสีนักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทาง ...
2021-10-25 12:31:25
แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ปรับปรุงหลักส ...
2021-10-25 12:29:17
แนะนำศิษย์เก่า สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แนะนำศิษย์เก่า สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานายณรงค์ ...
2021-10-25 12:15:35
แนะนำศิษย์เก่า สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แนะนำศิษย์เก่า สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานายเนติเ ...
2021-10-25 12:14:43
ขอเรียนเชิญผู้บริหารและคณาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศษสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำเว็บไซต์ประจำตัว (Moodle) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ขอเรียนเชิญผู้บริหารและคณาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศษสตร์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำเว็บไซ ...
2021-10-25 12:10:17
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยลงสู่หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับมหาวิ ...
2021-10-21 11:21:02
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง " มีชีวิตแต่ไร้ตัวตน "
แขนงวิชาการจัดพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญเข้าร่วมสัมมน ...
2021-10-21 11:19:31
ข่าวย้อนหลัง