หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ในโอกาสได้รับ ...
16 ตุลาคม 2566 14:31:49
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยินดีต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิทร นพประไพ อาจารย์บรรจุใหม่ ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยินดีต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิทร  นพประไพอาจารย์บรรจุใหม่ ...
16 ตุลาคม 2566 13:53:52
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยินดีต้อนรับอาจารย์ กฤตเมธ เกตุกล่ำ อาจารย์บรรจุใหม่ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยินดีต้อนรับอาจารย์ กฤตเมธ เกตุกล่ำ  อาจารย์บรรจุใหม่ประจำสาขาวิชา ...
01 พฤศจิกายน 2566 11:43:32
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันนวมินทรมหาราช”
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด ...
01 พฤศจิกายน 2566 11:44:43
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์นภัสกร ทรัพย์เฟื่องฟู ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์นภัสกร ทรัพย์เฟื่องฟู ในโอกาสได้รับการแต่งต ...
01 พฤศจิกายน 2566 11:40:39
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุมาลี เทียนทองดี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุมาลี เทียนทองดี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให ...
01 พฤศจิกายน 2566 11:41:44
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่วันที่ ...
01 พฤศจิกายน 2566 11:42:41
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนฤพล ศรีสว่าง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนฤพล ศรีสว่าง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำ ...
01 พฤศจิกายน 2566 11:38:47
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาววรางคณา คงศีล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาววรางคณา คงศีล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำร ...
01 พฤศจิกายน 2566 11:39:40
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตรในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำร ...
01 พฤศจิกายน 2566 11:37:51
ข่าวย้อนหลัง