หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการนำเสนอและวิพากษ์ผลงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการนำเสนอและวิพากษ์ผลงานนักศึกษาฝึกประสบ ...
2022-11-01 10:57:42
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต ...
2022-11-01 14:49:59
แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาการบรรยายเชิงสาธิต "วิธีการ Cardiopulmonary resuscitation (CPR) ผู้ป่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน"
แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาการบรรยายเชิงสาธิต &qu ...
2022-10-31 11:45:37
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565 ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จ.อุดรธานี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565 ณ วัดมัชฌิมาวาส ( ...
2022-10-31 11:09:23
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครคณะกรรมการประจำคณะ จากคณาจารย์ประจำหรือพนักงานผู้ซึ่งมิใช้ผู้บริหาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครคณะกรรมการประจำคณะ จากคณาจารย์ประจำหรือพนักงานผู้ซึ่ ...
2022-10-31 16:29:28
ข่าวย้อนหลัง