หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมหารือมหาวิทยาลัยนอร์มอลหนานหยาง ขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาร่วมกัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมหารือมหาวิทยาลัยนอร์มอลหนานหยาง ขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาร่วมก ...
2018-11-01 13:46:22
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมกิจกรรม SSRU Open House
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญร่วมกิจกรรม SSRU Open House  ...
2018-10-24 13:14:11
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศ ...
2018-10-24 13:18:47
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูต ...
2018-10-25 15:52:58
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมการพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมการพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชา          วันที่ ...
2018-10-19 14:54:55
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญน้องๆนักศึกษาร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “โครงการสวนสุนันทาสืบสาน ขับขานลูกทุ่งไทย”
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญน้องๆนักศึกษาร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ...
2018-10-18 10:34:43
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมเสวนาสี่สภา พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบาย และการพัฒนามหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมเสวนาสี่สภา พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบาย และการพั ...
2018-10-18 11:11:52
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9       ...
2018-10-18 10:37:53
ข่าวย้อนหลัง