หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเตรียมความพร้อมและปรับความรู้พื้นฐานความรู้ในสวน ประจำปีการศึกษา 2561 แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการเตรียมความพร้อมและปรับความรู้พื้นฐานความรู้ในสวน ประจำปีการศึกษา 2561 แขนงวิชาระบบสารสนเ ...
2018-10-12 13:30:17
ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับ นายกร ทัพพะรังสี นาย ...
2018-10-12 13:24:20
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเจ้าหน้าที่ของฝ่ายฯ เพื่อทบทวนภาระงานของแต่ละบุคคล
          3 กันยายน 2561 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ป ...
2018-10-12 13:24:09
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ...
2018-10-12 13:23:59
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯสร้างชื่อ ผ่านเข้ารอบ 12 ทีมสุดท้าย โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจเริ่มต้น (Digital Innovation Startup Apprentice Batch 4; DISA Batch4)
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯสร้างชื่อ ผ่านเข้ารอบ 12 ทีมสุดท้าย โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจ ...
2018-10-12 13:31:13
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จับมือ เดอะ วิจิตร รีสอร์ท ร่วมพัฒนาบัณฑิต รับนศ.เข้าฝึกงานด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ อธิการบดีชู 3 เสาหลักพัฒนาบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จับมือ เดอะ วิจิตร รีสอร์ท ร่วมพัฒนาบัณฑิต รับนศ.เข้าฝึกงานด้านอุตสาหกรร ...
2018-10-12 13:31:40
โครงการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   & ...
2018-10-12 13:31:57
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประกวดการแข่งขันมารยาทไทย โครงการ "ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย"
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประกวดการแข่งขันมารยาทไทย โครงการ "ธนช ...
2018-10-12 13:32:43
โครงการพิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์ไทยสุนันท์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โครงการพิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์ไทยสุนันท์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑      &nbs ...
2018-10-12 13:32:58
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
          ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกา ...
2018-10-12 13:33:12
ข่าวย้อนหลัง