หน้าหลัก > ข่าว >

"เส้นทางสู่อาชีพนักเขียน เริ่มต้นได้ที่สาขาภาษาไทย"
เชิญอ่านผลงานศิษย์เก่า รหัส 60 นายเลิศศักดิ์ ไชยแสง ลงพิมพ์ผลงานเรื่อง จักรวาลคว้างใบ และ เพียงแค่คำ ...
2021-02-18 15:38:56
สาขาวิชาภาษาไทยจัดอบรมนักศึกษาพัฒนาทักษะด้าน “การเขียน content ในสื่อออนไลน์อย่างมืออาชีพ”
สาขาวิชาภาษาไทยจัดอบรมนักศึกษาพัฒนาทักษะด้าน “การเขียน content ในสื่อออนไลน์อย่างมืออาชีพ ...
2021-03-03 12:30:32
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมหัวข้อ“การพัฒนาทักษะการเขียนและการพิสูจน์อักษรในสื่อสิ่งพิมพ์”
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมหัวข้อ“การพัฒนาทักษะการเขียนและการ ...
2021-02-16 16:25:44
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษาพัฒนาคุณภาพและจริยธรรมในการทำงานวิจัย
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษาพัฒนาคุณภาพและจริยธรรมในการทำงานวิจัย&nb ...
2020-02-07 16:24:58
ข่าวย้อนหลัง