หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย
ข่าวงานวิจัย

โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ และการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ และการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ ...
2019-01-04 14:35:36
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรสายสนันสนุนวิชาการ ก่อนเสนองานวิจัยในงาน International Conference on Recent Developments in Social Science and Business Management (ICRDSSBM)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรสายสนันสนุนวิชาการ ก่อนเสนองานวิจัยในงาน&nb ...
2018-12-12 10:06:47
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สร้างชื่อคว้ารางวัล Excellent Paper การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conferrence on Innovation, Smart Culture and well-Being.
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สร้างชื่อคว้ารางวัล Excellent Paper การประชุมวิชาการระดับน ...
2018-11-23 16:02:37
โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศ ...
2018-11-09 11:25:25
คณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบโล่เกียรติยศ 4 บทความวิจัยนักศึกษา การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561
คณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบโล่เกียรติยศ 4 บทความวิจัยนักศึกษา การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานร ...
2018-10-16 14:37:28
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมอบนโยบายการพัฒนาตนเองและส่งเสริมการทำผลงานวิจัย
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมอบนโยบายการพัฒนาตนเองและส่งเสริมกา ...
2018-10-04 15:55:17
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย ครั้งที่ 2/2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย ครั้งที่ 2/2561&n ...
2018-10-03 15:42:39
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 (รอบตัดสิน)
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 (รอ ...
2018-10-03 15:44:26
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/256 ...
2018-10-12 13:25:13
ข่าวย้อนหลัง