หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการเปิดโลกวรรณคดีเอกของไทย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการเปิดโลกวรรณคดีเอกของไทย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      ...
2018-10-12 14:28:35
T.I.H.M. MINI JOB FAIR 2018 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
T.I.H.M. MINI JOB FAIR 2018 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ        ...
2018-10-12 14:28:46
T.I.H.M. MINI JOB FAIR 2018 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
T.I.H.M. MINI JOB FAIR 2018 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ        ...
2018-10-12 14:53:28
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (จันทร์ – ศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ...
2018-10-12 13:43:55
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิตอลเพื่อธุรกิจเริ่มต้น กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิตอลเพื่อธุรกิจเริ่มต้น กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศ ...
2018-10-12 14:29:05
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา งาน “อาบน้ำแร่ แลระนอง” ประจำปี 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา งาน “อาบน้ำแร่ แลระนอ ...
2018-10-12 13:44:07
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ภาพแทนความยุติธรรมไทยในนวนิยายและละครโทรทัศน์เรื่อง ล่า”
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาใน ...
2018-10-12 14:29:34
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา "ตามรอยสุนทรภู่ จากบทประพันธ์รำพันพิลาปสู่หลักฐานทางประวัติศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา "ตามรอยสุนทรภู่ จากบทประพันธ์รำพันพิลาป ...
2018-10-12 14:53:40
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์      & ...
2018-10-12 14:53:58
ข่าวย้อนหลัง