หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      &nb ...
2018-10-12 14:30:06
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนาน ...
2018-10-12 14:30:28
โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  &n ...
2018-10-12 14:31:02
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง คว้ารางวัล ยุวสตรีดีเด่นภาคใต้ ประจำปี 2561
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง คว้ารางวัล ยุวสตรีดีเด่นภาคใต้ ประจำปี 2561&nb ...
2018-10-12 13:44:45
T.I.H.M. MINI JOB FAIR 2018 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
T.I.H.M. MINI JOB FAIR 2018 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ        ...
2018-10-12 13:45:01
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ& ...
2018-10-12 14:54:14
โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  &n ...
2018-10-12 14:31:30
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา          วันท ...
2018-10-12 14:54:33
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำ ...
2018-10-12 13:57:42
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ คว้าตำแหน่ง “ไทยซูเปอร์โมเดล2018”
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ คว้าตำแหน่ง “ไทยซูเปอร์โมเดล2018”        &nbs ...
2018-10-12 13:45:13
ข่าวย้อนหลัง