หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

IHG academy เข้าแนะนำองค์กรและรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
IHG academy เข้าแนะนำองค์กรและรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ        &n ...
2018-10-12 14:35:17
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง โครงการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยในความร่วมมือทางวิชาการ
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง โครงการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยในความร่วมมือทางวิชาการ    & ...
2018-10-12 13:47:05
โครงการจิตอาสาปลูกปะการังและพัฒนาระบบนิเวศชายฝั่ง
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสั ...
2018-10-12 14:35:32
โครงการผลักดันผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการผลักดันผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561  &nbs ...
2018-10-12 14:28:23
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศษศตร์และสังคมศษสตร์ร่วมงานส่งเสริมการศึกษานิติศาสตร์กิจกรรมศาลจำลอง เสริมทักษะการเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมเเก่นักศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศษศตร์และสังคมศษสตร์ร่วมงานส่งเสริมการศึกษานิติศาสตร์กิจกรรมศาลจำลอง เสริ ...
2018-10-12 14:45:55
ประชุมเตรียมความพร้อม "โครงการจิตอาสาปลูกปะการังและพัฒนาระบบนิเวศชายฝั่ง"
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อม "โครงการจิตอาสาปลูกปะการังและพัฒนาระบบนิเวศช ...
2018-10-12 14:25:23
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก คว้าแชมป์แข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการโรงแรมระดับชาติ 2 สมัยซ้อน
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก คว้าแชมป์แข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการโรงแรมระดับชาติ 2 ...
2018-10-12 14:46:06
ข่าวย้อนหลัง