หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการแข่งขันพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาจีน (ตรุษจีน) ครั้งที่ ๑๕
โครงการแข่งขันพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาจีน (ตรุษจีน) ครั้งที่ ๑๕          ว ...
2018-10-12 14:25:11
นักศึกษาสาขาภูมิศาสตร์และภูมืสารสนเทศ คว้า 4 รางวัล ผลงานวิชาการระดับชาติ
นักศึกษาสาขาภูมิศาสตร์และภูมืสารสนเทศ คว้า 4 รางวัล ผลงานวิชาการระดับชาติ     สาขาภูม ...
2018-10-12 13:47:20
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนรา ...
2018-10-12 13:48:04
โครงการสังคมและวัฒนธรรมร่วมใจ กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสังคมและวัฒนธรรมร่วมใจ กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์&nb ...
2018-10-12 14:46:20
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมอาลัยบิดาอาจารย์มารดารัตน์ สุขสง่า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมอาลัยบิดาอาจารย์มารดารัตน์ สุขสง่า         ...
2018-10-12 13:48:20
โครงการรำลึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล
โครงการรำลึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล      วันที่ 29 มก ...
2018-10-12 13:48:36
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน โล่อาสายุวกาชาดดีเด่น แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน โล่อาสายุวกาชาดดีเด่น ...
2018-10-12 13:48:50
โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ ราตรีน้ำเงิน - ทอง แขนงวิชาการภาครัฐและเอกชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ ราตรีน้ำเงิน - ทอง แขนงวิชาการภาครัฐและเอกชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์& ...
2018-10-12 14:46:35
ข่าวย้อนหลัง