หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 2/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 2/2565วันที่ 17 พฤศจิกายน พ ...
2021-11-23 16:08:50
บุคลากรสายสนับสนุนฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2565
บุคลากรสายสนับสนุนฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการความร ...
2021-11-16 09:54:57
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประ ...
2021-11-16 09:51:27
พี่ลูกแก้ว ณัฐวดี โรจน์นวกร นักศึกษาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พี่ลูกแก้ว ณัฐวดี โรจน์นวกรนักศึกษาการจัดการทางวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2021-11-16 09:47:54
สุรสิทธิ์ วงศ์สุรศิลป์ นักศึกษาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สุรสิทธิ์ วงศ์สุรศิลป์นักศึกษาการจัดการทางวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2021-11-16 09:44:20
ผลงานสารคดีท่องเที่ยวของนักศึกษา
ผลงานสารคดีท่องเที่ยวของนักศึกษาในรายวิชา "การเขียนสารคดี" เรียนวิชานี้ได้ใช้ความรู้ทางภาษ ...
2021-11-16 09:36:32
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการการตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา (TCI 2)
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชาได้รับการการตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร ...
2021-11-16 09:28:22
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2565วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. ...
2021-11-12 20:24:46
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำพุทธศักราช 2564 สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำพุทธศักราช 2564 ...
2021-11-12 20:10:22
เชิญชมผลงานทักษะด้านการเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เชิญชมผลงานทักษะด้านการเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์น ...
2021-11-12 20:09:31
ข่าวย้อนหลัง