หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับรองอันดับ 5 เอลซ่า กชกร กอนตระกูล มิสแกรนด์หนองบัวลำภู
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ขอแสดงความยินดีกับ  รองอันดับ 5  #เอลซ่า กชกร กอนต ...
2023-05-18 14:04:09
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพฯ ระดับคณะและสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเก ...
2023-04-28 15:29:43
แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม Workshops งานเฉลิมฉลอง 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์
แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม Workshops งานเฉลิมฉล ...
2023-04-27 15:51:36
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมหารือการจัดทำแบบฟอร์มโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมหารือการจัดทำแบบฟอร์มโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ...
2023-04-27 14:41:16
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2/2565วันที่ 2 ...
2023-05-16 11:48:19
โครงการคลินิกทางวิชาการ ระยะที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการคลินิกทางวิชาการ ระยะที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 ค ...
2023-04-25 16:21:01
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในหัวข้อ EdPEx Organizational Profile : OP
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เ ...
2023-04-25 16:20:05
ข่าวย้อนหลัง