หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมชี้เเจงตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมชี้เเจงตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีกา ...
2022-11-08 13:32:30
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอเชิญชวนคณาจารย์ คณะมนุษศาสตร์และสังค ...
2022-11-07 15:19:59
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงติดตามการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงติดตามการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก ...
2022-11-07 11:13:33
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้โอวาทคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และแนวทางด้านการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้โอวาทคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และแนวทางด้านการจัดกิจกรรมเพื ...
2022-11-07 11:11:53
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเเสดงความยินดี กับนายนิพพิชฌน์ จันทร์หิรัญ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเเสดงความยินดี กับนายนิพพิชฌน์ จันทร์หิรัญนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธ ...
2022-11-07 11:10:24
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานจัดการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานจัดการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาวันที่ 4 พ ...
2022-11-07 11:08:50
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...
2022-11-07 11:07:09
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมประชุมสาขาวิชาชี้แจงแผนดำเนินงานการผลักดันตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมประชุมสาขาวิชาชี้แจงแผนดำเนินงานการผลักดันตัวชี้วัดประจำปีงบปร ...
2022-11-07 11:05:43
ข่าวย้อนหลัง