หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

เชิญชมผลงานทักษะด้านการเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เชิญชมผลงานทักษะด้านการเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์น ...
2021-11-12 20:09:31
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
ปัจฉิมนิเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 4สาขาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม แขนงการจัดการพัฒนาสังคม มหาวิทยา ...
2021-11-23 14:16:58
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด ได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ (ตัวแทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด อาจารย์ประจำ ...
2021-11-23 14:14:05
พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 161 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันท ...
2021-11-23 14:14:27
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวัฒนธรรม แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวัฒนธรรม แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร ...
2021-11-22 10:20:57
งานสัมมนาวิจัยทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 14 สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสัมมนาวิจัยทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 14 สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสัง ...
2021-11-23 16:13:09
อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมงานแถลงข่าวประกาศผลการพิจารณารางวัลซีไรต์ รอบคัดเลือก ประจำปี 2564
อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมงานแถลงข่าวประกาศผลการพิจารณารางวัลซีไรต์ รอบคัดเลือก ประจำปี 2564วั ...
2021-11-23 14:04:19
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี โครงการทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 Quota)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรีโ ...
2021-11-23 13:52:42
ประชาสัมพันธ์ แจ้งการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประชาสัมพันธ์แจ้งการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสัง ...
2021-11-23 14:00:49
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมทบทวนกรอบภาระงาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมทบทวนกรอบภาระงาน        & ...
2021-11-09 09:19:00
ข่าวย้อนหลัง