หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-04 15:53:35


คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562

    วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมในโครงการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562  ซึ่งจัดโดยสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2561 โดยมีรศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ บ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม

อ่านเพิ่มเติม....pdf