หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > "คลินิกกฏหมาย" และศูนย์ให้บริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
"คลินิกกฏหมาย" และศูนย์ให้บริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-11-09 11:18:18


      สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนประชาชน และน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมปลายเข้าร่วมงาน OPEN HOUSE 2018  แนะแนวหลักสูตรการศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และงานออกร้านจำหน่ายสินค้าจำนวนมาก ฯลฯรวมถึงการให้บริการคำปรึกษาปัญหากฎหมายฟรีจาก “ทีมงานคลินิกกฎหมาย” ของสาขาวิชานิติศาสตร์ ภายในวันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และชั้น 4 อาคาร ศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา