หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สานสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการ ม.นอร์มอลยูนนาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สานสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการ ม.นอร์มอลยูนนาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-11-01 11:47:09


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สานสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการ ม.นอร์มอลยูนนาน

       31 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารอาจารย์และบุคลากรของคณะ ร่วมติดตามและสานสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในด้านศิลปะและวัฒนธรรม การจัดการเรียนการสอนร่วมกันมาเป็นปีที่ 14 และในโอกาสเดี่ยวกันได้ร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน ในปีนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม....pdf