หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ “กวีปากกาทอง” สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ “กวีปากกาทอง” สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:50:28


โครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ “กวีปากกาทอง” สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          วันที่ ๑๓ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จัดโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ “กวีปากกาทอง” ณ ห้อง ๒๖๑๐๓ อาคาร ๒๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ และกวีซีไรต์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุปาณี พัดทอง อาจารย์ ดร.อภิชาติ ดำดี คุณเก่ง ธชย ประทุมวรรณ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานวรรณศิลป์แก่นักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม....pdf