หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio ครั้งที่ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio ครั้งที่ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 13:18:21


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio ครั้งที่ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ http://www.reg.ssru.ac.th
กรณีที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องยืนยันสิทธิ์ Clearing House (ทาง website ของ ทปอ.)
ระหว่างวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2560 เท่านั้น
(กรณีที่ไม่ยืนยันสิทธิ์มหาวิทยาลัยฯ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับเข้าศึกษา 021601380

อ่านเพิ่มเติม....pdf