หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-11-23 16:01:03


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 

    วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 โดยมี รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี ณ วัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม....pdf