หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ จัดกิจกรรมวันตำรวจแห่งชาติ
สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ จัดกิจกรรมวันตำรวจแห่งชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2017-10-19 09:42:00

สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ จัดกิจกรรมวันตำรวจแห่งชาติ

          17 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมวันตำรวจแห่งชาติ โดยมี ศ.พล.ต.ต.พงษ์สันต์ คงตรีแก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารตำรวจ เข้าร่วม ณ ลานกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา