หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการสัมมนาทางการบริหารงานตำรวจ “การพัฒนาระบบราชการยุค 4.0” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสัมมนาทางการบริหารงานตำรวจ “การพัฒนาระบบราชการยุค 4.0” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-11-23 16:34:33


โครงการสัมมนาทางการบริหารงานตำรวจ “การพัฒนาระบบราชการยุค 4.0” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     19 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดโครงการสัมมนาทางการบริหารงานตำรวจ หัวข้อ “การพัฒนาระบบราชการยุค 4.0”  และได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ สิทธิวัฒนานนท์ นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ.ร. และ ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต สุนทรวิกรานต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf