หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2560
คณะมนุษยศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 13:18:50


คณะมนุษยศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2560

          อาจารย์วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ในเรื่องการพิจารณาการอนุมัติผลการเรียนแก่นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 รวมถึงติดตามการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะในภาคการศึกษาที่ผ่านมาที่ผ่านมาด้วย

อ่านเพิ่มเติม....pdf