หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์ ประชุมบุคลากรชี้แจงการดำเนินงาน งานจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2560
คณะมนุษยศาสตร์ ประชุมบุคลากรชี้แจงการดำเนินงาน งานจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-11 11:05:08


คณะมนุษยศาสตร์ ประชุมบุคลากรชี้แจงการดำเนินงาน งานจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2560

อาจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจการเข้าร่วมกลุ่มงานจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และความก้าวหน้าในตำแหน่งงานที่สูงขึ้นของบุคลาการสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม ....pdf