หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2561 แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2561 แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:51:19


พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2561 แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

          22 สิงหาคม 2561 แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ให้แก่นักศึกษา เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 และให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูแก่อาจารย์ โดยมีอาจารย์ธนากร อุยพานิชย์ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf