หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิตอลเพื่อธุรกิจเริ่มต้น กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิตอลเพื่อธุรกิจเริ่มต้น กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:29:05


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิตอลเพื่อธุรกิจเริ่มต้น กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับเขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งประเทศไทย จัดโครงการบริการวิชาแก่สังคมและชุมชน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการเทคโนโลยีซอฟท์แวร์ วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมนิภานภดล อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

           โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิตอล เพื่อธุรกิจเริ่มต้น (Digital Innovation Startup Apprentice & Demo day Workshop ) เป็นการสร้างทักษะให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาจบใหม่ หรือนักพัฒนาอิสระ ให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation) เชิงพาณิชย์ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเติบโตไปเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Technology Startup) ในอนาคต

          ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาและผู้ประกอบการเข้าร่วม รวมถึงการ Pitch งานของนักศึกษาเพื่อผลักดันเข้าสู่การเป็น Start up ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf