หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ผ่านเข้ารอบโครงการ "เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี รุ่นที่7"
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ผ่านเข้ารอบโครงการ "เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี รุ่นที่7"

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 13:43:25


นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ผ่านเข้ารอบโครงการ "เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี รุ่นที่7"        

          กลุ่มสาชาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาของสาขาฯที่สามารถผ่านการสัมภาษณ์ในรอบแรกของโครงการ "เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี รุ่นที่7" ทั้งหมด 4 ทีม และผู้ประกอบการ อีก 1 ทีม ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ กับ เขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งประเทศไทย และจะได้เข้ารับการบ่มเพาะไอเดียและนำไปสู่การพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ต่อไป ดังนี้
          ทีมนักศึกษา
          - Social & Tourism for Elderly (STFE) โดย นางสาวธันยนันท์ เอกอรุณรัตน์
          - สุขาอยู่ไหน โดย นางสาวสุปวีณ์ คงปิ่น
          - Game Card โดย นายนำโชค สะชิโม
          - ReVAN โดย นางสาวณัฏฐธิดา ศรีสุภาพ


          ทีมผู้ประกอบการ 
          - กระเป๋าเงินออนไลน์ ที่หาเงินได้ โดย นายชโลทร วงศ์วัน

ขอขอบคุณข้อมูล :   http://www.samartsia.com/announce_round1.php

อ่านเพิ่มเติม....pdf