หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:41:58


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          วันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ของคณะร่วมการประชุมกับตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในพื้นที่จังหวัดระนอง ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” เพื่อสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับเครือข่ายด้านวิจัยและบริการวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่การให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

          สำหรับการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ดังนี้ สำนักงานจังหวัดระนอง สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง โรงพยาบาลระนอง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง เทศบาลเมืองระนอง เทศบาลเมืองบางริ้น และตัวแทนอุทยานแห่งชาติ น้ำตกหงาว

อ่านเพิ่มเติม....pdf