หน้าหลัก > ข่าว > > ฝ่ายบริหารงานทั่วไปคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมติดตามตรวจสอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมติดตามตรวจสอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-09-25 13:00:42


ฝ่ายบริหารงานทั่วไปคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมติดตามตรวจสอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

          24 กันยายน 2561 ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อติดตามการดำเนินงานและตรวจสอบการจัดทำแผนปฏิบัติการของฝ่ายบริหารซึ่งได้แก่ แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนพัฒนาบุคลากร แผนบริหารทรัพยากรบุคคล แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม  ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ก่อนนำเสนออธิการบดีเพื่ออนุมัติต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf