หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมติดตามการพัฒนาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมติดตามการพัฒนาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-03 15:43:44


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมติดตามการพัฒนาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

          วันที่ 25 กันยายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมติดตามการพัฒนาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของคณะฯในด้านข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรสภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์อังคณา สุขวิเศษ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf