หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ รับเกียรติบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัย สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย ผ่านเข้ารอบ 12 ทีมสุดท้าย โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจเริ่มต้น (Digital Innovation Startup Apprentice Batch 4; DISA Batch4)
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ รับเกียรติบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัย สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย ผ่านเข้ารอบ 12 ทีมสุดท้าย โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจเริ่มต้น (Digital Innovation Startup Apprentice Batch 4; DISA Batch4)

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-03 15:43:15


นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ รับเกียรติบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัย สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย ผ่านเข้ารอบ 12 ทีมสุดท้าย โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจเริ่มต้น (Digital Innovation Startup Apprentice Batch 4; DISA Batch4)

           26 กันยายน 2561 นางสาวสุกัญญา มีสงฆ์, นางสาวกนกรดา ปรางจโรจน์, นางสาวกนกสิริ ปรางจโรจน์ 3 นักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศึกษา กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตรจากนายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ผ่านเข้ารอบ 12 ทีมสุดท้าย โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจเริ่มต้น (Digital Innovation Startup Apprentice Batch 4; DISA Batch4) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของงานส่งเสริมเทคโนโลยี เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และ สวทช. เพื่อส่งเสริมทักษะนักศึกษาในระดับ อาชีวศึกษา อุดมศึกษา นักศึกษาจบใหม่ หรือนักพัฒนาอิสระ ให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation) เชิงพาณิชย์ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเติบโตไปเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Technology Startup) ในอนาคต โดยมีผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์พรพิสิทธิ์ เลี้ยงอยู่ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf