หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-03 15:42:58


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

          26 กันยายน 2562 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นประธานการประชุมการพิจารณาและการจัดสรรงบประมาณระดับสาขาวิชา เพื่อบริหารจัดการงบประมาณระดับสาขาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และกำหนดโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชาต่างๆ ร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพรโสภิณ อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf