หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมการอบรม การใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online for 3 Degrees Level : CHE 3D ระดับหลักสูตร
คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมการอบรม การใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online for 3 Degrees Level : CHE 3D ระดับหลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:41:20


       วันที่ 19 มิถุนายน 2561 คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการอบรม การใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online for 3 Degrees Level : CHE 3D ระดับหลักสูตร ซึ่งจัดโดยงานประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน ณ ห้อง 3511 อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...pdf