หน้าหลัก > ข่าว > > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย ครั้งที่ 2/2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย ครั้งที่ 2/2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-03 15:42:39


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย ครั้งที่ 2/2561

         27 กันยายน 2561 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย ครั้งที่  2/2560 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยของนักศึกษา ให้เป็นที่ยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลักดันให้มีการนำเสนอในระดับเวทีนานาชาติ

          ทั้งนี้การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ทางคณะฯกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ คณะสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf