หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา "ตามรอยสุนทรภู่ จากบทประพันธ์รำพันพิลาปสู่หลักฐานทางประวัติศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา "ตามรอยสุนทรภู่ จากบทประพันธ์รำพันพิลาปสู่หลักฐานทางประวัติศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:53:40


สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา "ตามรอยสุนทรภู่ จากบทประพันธ์รำพันพิลาปสู่หลักฐานทางประวัติศาสตร์

          วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา "ตามรอยสุนทรภู่ จากบทประพันธ์รำพันพิลาปสู่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ณ วัดเทพธิดารามวรวิหาร" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา THL2402 วรรณคดีเปรียบเทียบ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่านรองเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร "พระวิสุทธิวราภรณ์" ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าศึกษาและเรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของสุนทรภู่ กวีเอกของไทย และเรียนรู้สถาปัตยกรรมต่างๆ จากบทประพันธ์รำพันพิลาป

อ่านเพิ่มเติม....pdf