หน้าหลัก > ข่าว > > รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบนโยบายบุคลากรสนันสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของคณะ
รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบนโยบายบุคลากรสนันสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของคณะ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
01 พฤศจิกายน 2561 13:45:04


รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบนโยบายบุคลากรสนันสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของคณะ

    30 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.นันทิชา หาสุนทรี รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อมอบนโยบายและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามภารกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในด้านการจัดกิจกรรม ได้แก่การจัดงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Open House 2018, และโครงการการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ของนักศึกษาปริญญาโท ซึ่งจะจัดในช่วงเดียวกันระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2561 นี้ ณ อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf