หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี ๒ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คว้า ๒ รางวัลการประกวดสุนทรพจน์ “ด้วยความรัก ด้วยภักดี ด้วยจิตใจ”
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี ๒ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คว้า ๒ รางวัลการประกวดสุนทรพจน์ “ด้วยความรัก ด้วยภักดี ด้วยจิตใจ”

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-11-01 13:43:18


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี ๒ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คว้า ๒ รางวัลการประกวดสุนทรพจน์ “ด้วยความรัก ด้วยภักดี ด้วยจิตใจ”

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเบญญาภา ขวัญเมือง นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนางสาวทิยาพร กริ่งสันเทียะ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑  สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ในการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ“ด้วยความรัก ด้วยภักดี ด้วยจิตใจ” เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโดย ชมรมการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf