หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:54:33


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา

          วันที่ 28 มีนาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการลงคะแนนเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

          โดยในปีนี้มีผู้สมัคร จำนวน 3 คน ได้แก่ หมายเลข 1 นายเจษฎกร  สัตยดิษฐ์ จากสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจหมายเลข 2 นางสาวณัฐวรรณ สุขสินชัย จากสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ และหมายเลข 3 นายนิธิศ ข่าทิพย์พาที จากสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (แขนงวิชาสารสนเสศึกษา) ซึ่งผลการลงคะแนนเลือกตั้งในครั้งนี้หมายเลข 1 นายเจษฎกร  สัตยดิษฐ์ จากสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยจะเป็นผู้นำในการดำเนินงานการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆของสโมสรนักศึกษาต่อไป

          สำหรับการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาฯในครั้งนี้  ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ใจจริง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดหีบลงคะแนน และร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในครั้งนี้อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม....pdf