หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สานสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สานสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 13:20:34

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สานสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น

          ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรเข้าศึกษาดูงาน ในโครงการส่งเสริมพันธมิตรทางวิชาการและโครงการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยในความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับ Hokkaido Information University และ Higashikawa Town Hokkaido Japan ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างเครือข่ายทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับนานาชาติในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านภาษาญี่ปุ่น การจัดการเรียนการสอน รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษาในอนาคตต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf