หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อวยพรปีใหม่ นายกสภามหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อวยพรปีใหม่ นายกสภามหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 13:20:50


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อวยพรปีใหม่ นายกสภามหาวิทยาลัย

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม....pdf