หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ธิดา นิติธรญาดา หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ และอาจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ธิดา นิติธรญาดา หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ และอาจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-01-04 15:41:19