หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเเสดงความยินดีกับครอบครัวอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ในโอกาสที่ภรรยาคลอดบุตรชายและบุตรสาว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเเสดงความยินดีกับครอบครัวอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ในโอกาสที่ภรรยาคลอดบุตรชายและบุตรสาว

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 13:42:35


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเเสดงความยินดีกับครอบครัวอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ในโอกาสที่ภรรยาคลอดบุตรชายและบุตรสาว 

          26 - 27 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบกระเช้าของขวัญและแสดงความยินดีกับอาจารย์สันต์ชัย รัตนะขวัญ หัวหน้าแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ในโอกาสที่ภรรยาคลอดบุตรชาย นายอรรถสิทธิ์  นิกรวัฒน์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในโอกาสที่ภรรยาคลอดบุตรสาว นายจตุพร ผั้วผดุง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในโอกาสที่ภรรยาคลอดบุตรสาว และนางสาวตูนละดา เพชรอำไพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในโอกาสที่คลอดบุตรชาย

อ่านเพิ่มเติม....pdf