หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเเสดงยินดีและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่สร้างชื่อให้คณะเเละมหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเเสดงยินดีและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่สร้างชื่อให้คณะเเละมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:43:19


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเเสดงยินดีและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่สร้างชื่อให้คณะเเละมหาวิทยาลัย

          ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าของณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สร้างชื่อเสียงและผลงานดีเด่น ให้แก่คณะในกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า : ราตรีสีสัน สายสัมพันธ์ลูกพระนาง ครั้งที่ 1 วันที่ 28 เมษายน 2561 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

          สำหรับศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง/ผลงานดีเด่น จากประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในปีนี้มีจำนวน 5 ท่าน โดยประเภทรางวัลด้านจิตสาธารณะ 1 ท่าน ได้แก่ พระจิรวัฒน์ (อินฺทวีโร) กุลลี และรางวัลด้านวิชาชีพ 4 ท่าน ได้แก่ จ่าสิบเอกภาคภูมิ คล้ายทอง, นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น, นางสาวบัณฑิตา โสภาชื่น, และนางสาวเสาวลักษณ์ โกสุมพันธ์ นอกจากนี้แล้วคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังได้รับเกียรติบัตรรางวัลการมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายภายในประเทศ ประจำปี 2561 อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...pdf