หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > การบรรยายพิเศษ “The Librarian of Everything” แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การบรรยายพิเศษ “The Librarian of Everything” แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:42:41


การบรรยายพิเศษ “The Librarian of Everything” แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          เมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมาแขนงวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “The Librarian of Everything” ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา

          โดยการบรรยายครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนากร อุยพานิชย์ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 บรรยายในหัวข้อ “หวนคะนึง ยังตราตรึงในหัวใจ ๕๒ปีบรรณารักษ์สวนสุนันทา” , อาจารย์ณัฏฐฉัตร โศภิษฐกมล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จำกัด บรรยายในหัวข้อ “เป็นหนึ่งกับการพัฒนาเทคโนโลยีในห้องสมุดไทย” , อาจารย์กฤตภาศ ศักดิษฐานนท์ บรรยายในหัวข้อ “บรรณารักษ์ในยุค Thailand 4.0” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรสินี ภัทรโกศล อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ “การถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน CU Gateway” โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่น

อ่านเพิ่มเติม....pdf