หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-08-15 15:26:35

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 

          วันที่ 7 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผศ.ดร. นิพนธ์ศศิธรเสาวภา คณบดีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษา และอาจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติบรรยายแนะนำแนวทางการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย และผศ.ดร.ณัฐพล ใจจริง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติบรรยายแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตและทำกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย  และมอบเกียรติบัตรกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ที่ช่วยเหลืองานและกิจกรรมของคณะและสโมสรนักศึกษา ซึ่งการปฐมนิเทศในครั้งนี้มีนักศึกษากว่า 1,700 คนเข้าร่วมพิธี ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม.....pdf