หน้าหลัก > ข่าว > > "เส้นทางสู่อาชีพนักเขียน เริ่มต้นได้ที่สาขาภาษาไทย"
"เส้นทางสู่อาชีพนักเขียน เริ่มต้นได้ที่สาขาภาษาไทย"

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-02-18 15:38:56


เชิญอ่านผลงานศิษย์เก่า รหัส 60 นายเลิศศักดิ์ ไชยแสง ลงพิมพ์ผลงานเรื่อง จักรวาลคว้างใบ และ เพียงแค่คำร่ำลา ในหนังสือ ปณ.10200 และ ก่อนจะถึงปลายฝัน

"จักรวาลคว้างใบ" เรื่องสั้นว่าด้วยเรื่องของผู้หญิงริมถนนราชดำเนิน กับชีวิตที่ต้องหันเหเปลี่ยนทางเดินในหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของผู้หญิงหนึ่งคน ได้รับการตีพิมพ์ และเผยแพร่ออนไลน์ e-book จากการอบรมค่าย TK Young Writer 2020 : เขียนได้ เขียนดี จัดโดย สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park

|

"เพียงแค่คำร่ำลา" ผลงานการเขียนประเภทนวนิยาย ว่าด้วยเรื่องของเรื่องเล่าจากความทรงจำ การพบเจอด้วยความรัก มิตรภาพ และการจากลาโดยไร้คำบอกกล่าว ผ่านสุขนาฏกรรมของหนึ่งครอบครัว ได้รับการตีพิมพ์ตัวอย่างหนึ่งบท จากการอบรม ค่ายลายลักษณ์วรรณศิลป์ ครั้งที่ ๖ จัดโดย หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

สาขาวิชาภาษาไทยมีรายวิชาการเขียน การเขียนเชิงสร้างสรรค์ วรรณกรรมไทยร่วมสมัย และวิชาทางวรรณกรรมอื่น ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้เดินทางเส้นทางอาชีพนักเขียนต่อไป