หน้าหลัก > ข่าว > > โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-12-14 11:29:45

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

          วันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาของคณะฯ โดยมีอาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ วัดราชาธิวาสวรวิหาร เขตดุสิต กทม. เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติด้านจิตอาสา การบำเพ็ญประโยชน์ และช่วยเหลือผู้อื่น เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ร่วมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์ ตลอดจนยึดถือคุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม....pdf