หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษา (ออนไลน์)
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษา (ออนไลน์)

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-07-13 10:15:10


สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษา (ออนไลน์) 

     วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ทำความรู้จักอาจารย์ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ และ คำแนะนำจากอาจารย์ถึงการเรียนการสอนของสาขาฯ และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม....pdf