หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรสายสนันสนุนฯ ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรสายสนันสนุนฯ ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-09-08 14:18:55

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรสายสนันสนุนฯ ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

              1 กันยายน 2563 นายยงยุทธ กิจสันทัด หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุมพรโสภิณ เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รูปแบบใหม่) ที่มีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย โดยจะเริ่มใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่มเติม....pdf