หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แก่ ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แก่ ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-01-21 13:30:24


ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี  รองคณบดีฝ่ายบริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แก่ ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี  รองคณบดีฝ่ายบริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แก่ ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2562 และในโอกาสเดียวกันบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แก่ ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรีรองคณบดีฝ่ายบริหาร ณ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม.....pdf