หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-11-27 10:12:22

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ 

           9 พฤศจิกายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ เข้าแนะแนวหลักสูตรการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ และแนวทางการศึกษาต่อ แก่ผู้บริหารและบุคลากรโรงแรมเลมอนที  เขตราชเทวี กทม. โดยหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ ปัจจุบันกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่

ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณวนิดา  02 160 1285

คุณเอมอร 02 160 1282

ดร.ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์  096 881 7165

หรือทาง Facebook https://www.facebook.com/MTIHMSSRU

อ่านเพิ่มเติม....pdf