หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-08-19 10:14:16

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”

          ด้วย เนติบัณฑิตยสภาจัดงาน “วันรพี” ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” โดยมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ฯ หน้าอาคารศาลยุติธรรม ศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

          ในการนี้ อาจารย์ทัตตนันท์ คงลำธาร อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ได้แก่ นายกิตติพันธ์ รัตนโชติ นางสาวณัฎฐธิดา ปิ่นทองพันธุ์ นายยุติกร แก่นสม นางสาวอรอุมา โม่กลาง นางสาวกนกวรรณ อุดมพงษ์ นางสาวอริสา ฉันงูเหลือม นางสาวสุภาวดี วรรธนผลากูร นางสาวนันทิกานต์ วงศ์สุวรรณ นางสาววราลักษณ์  คล้ายสุทธิ นางสาวรุ่งอรุณ  เมืองมนต์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม....pdf